Jack không bao giờ nên bỏ qua

Vai chính Jack nhỏ là như sau:

1. nhấc vật nặng. Đây là các Jack của trọng chính, chủ yếu để nâng trọng lượng, thân thiện bảo dưỡng, hoạt động thuận tiện hơn và dễ dàng hơn.

2. tiết kiệm thời gian người sử dụng. Nếu trọng lượng là tương đối lớn, người dùng muốn di chuyển đến một chiều cao nhất định, với nỗ lực rất lớn, thời gian này sẽ lâu hơn, và kích nâng có thể được hoàn thành trong một thời gian ngắn, tiết kiệm thời gian và công sức.