Jacks bảo dưỡng không thể ngay lập tức

Bước đầu tiên: bảo dưỡng đúng. Bạn đầu tiên xác định lựa chọn của bạn của phương pháp là chính xác, và sau đó bạn chọn quyền bảo hành sẽ đi, do đó sớm hay muộn, sẽ thấy những tác động của bảo trì, nếu lúc đầu bạn chọn sai đường, sau đó làm thế nào long sẽ không có hiệu lực.

Bước 2: chọn một chất bôi trơn tốt. Hiệu ứng có tác động lớn hơn về việc duy trì các chất bôi trơn, nếu chất lượng của các chất bôi trơn của bạn quá thấp, sau đó nó đã có tốt hơn bảo trì có hiệu lực là không thể.

Bước thứ ba: sự cần thiết phải tuân theo một thời gian dài. Bảo trì không phải là một hoặc hai ngày điều, không thể để bôi trơn ngay lập tức cho một hoặc hai ngày, điều này chỉ đơn giản là không thể, người dùng cần phải gắn bó với một thời gian dài, có thể một chút tốt hơn, làm cho hiệu quả tốt hơn cho thấy.