Chất lượng Jack phải có ba đặc điểm

1. không có không có sai sót. Đây là đặc trưng của mỗi lỗ cắm mới cần phải có, nó là một hiển thị kích tác phẩm, Jack cần phải nhìn tốt, chất lượng không có khuyết điểm là hiện nay.

2. mạnh mẽ và bền Bỉ. Đây là một điều kiện tiên quyết kích nâng cao chất lượng, chủ yếu là từ các bộ phận của nó trên các hiển thị, Jack phần lựa chọn chất lượng cao, và do đó tổng thể của họ sẽ được bền vững.

3. dài cuộc sống. Điều này là rất nhiều người đang mong đợi, và chất lượng cao Jack có thể đáp ứng yêu cầu này, cho phép người dùng trải nghiệm giá trị đến ý nghĩa của câu này.