Hai điểm cho bạn biết lý do tại sao jacked lên

1. tình trạng quá tải. Đây là một nguyên nhân phổ biến của nguyên nhân, chủ yếu trong Thang máy trước khi người dùng cân tải trọng không cân nặng trực tiếp, làm cho tải trọng nặng vượt quá phạm vi của nâng jack, trọng lượng là quá lớn, không thể dẫn đến sự khoan dung của Jack và nâng, nhấc lên.

2. jack trong không khí. Khi Jack trong không khí ảnh hưởng đến việc sử dụng Jack để Jack không thể nhấc, đòi hỏi người dùng Jack máy di tản một cách kịp thời, bạn có thể thực hiện việc nâng.