Sử dụng vít Jack

1. trước khi sử dụng kiểm tra các Jack là bình thường, các bộ phận linh hoạt, bôi trơn, và đúng cách ước tính trọng lượng của vật nặng, lựa chọn thích hợp tải trọng Jack, không quá tải.

2. điều chỉnh các rocker arm về phương pháp hỗ trợ, các bàn tay đầu tiên trong một chiều đi từ xa cực, nâng socket gia tăng nhanh chóng trong trọng lượng.

3. chèn rocker sẽ xử lý lỗ giữa di chuyển lên và xuống các xử lý nặng trọng lượng tăng lên. Khi nâng tay áo trên dòng màu đỏ nên ngay lập tức ngừng di chuyển xử lý. Nếu bạn cần phải thả hỗ trợ chuyển theo hướng đối diện, trọng lượng bắt đầu thả.