Các nguyên tắc của Jack vít là gì?

Jack báo chí công trình được chia thành:

(1) Kích nâng trục vít: vít hoặc điều khiển vít nâng tay như là một đầu cứng nâng một Jack.

(2) rack Jacks: sử dụng giá đỡ là một đầu cứng nâng một Jack.

(3 máy kích thủy lực): pít tông như một đầu cứng Thang jack hoặc xi lanh thủy lực.

Jack đã xuất khẩu hệ thống cấp phép cho chất lượng sản phẩm, thiếu chất lượng giấy và sản phẩm có thể được xuất khẩu