Phân loại Jack cắm

(1) Kích nâng trục vít: vít hoặc điều khiển vít nâng tay như là một đầu cứng nâng một Jack.

(2) rack Jacks: sử dụng giá đỡ là một đầu cứng nâng một Jack.

(3 máy kích thủy lực): pít tông như một đầu cứng Thang jack hoặc xi lanh thủy lực.