Hiệu suất kết cấu vít Jack

Vít Jack bao gồm khung chính, cơ sở, đinh ốc, nâng tay áo và lực đẩy vòng bi pha trộn. Thiết kế cơ khí, đơn giản, không có dầu. Vòng kéo bắt đầu xử lý, grab claw quay ổ ratchet giải phóng mặt bằng, bánh răng hình nón nhỏ ổ bánh răng hình nón, trọng lượng nâng hạ trục vít xoay, nâng tay áo có thể tăng và mùa thu, đạt nâng lực lượng.