Vít Jack với nâng công suất tối đa là bao nhiêu?

Vít jack là Jack của tất cả trọng lượng của Jack, chúng tôi phổ biến nhất Jack kích thước 5T, 10T, 16T, 20T, 32T, 50T, 100T, có trọng tải là rằng chúng tôi không thường được sử dụng, nó là khả năng tải tối đa là về?

Vít jack là trọng lượng tối đa 380T, chủ đề không tự khóa chức năng, được trang bị hệ thống phanh, thả phanh, trọng lượng có thể rơi trên riêng của họ, rút ngắn thời gian quay trở lại, nhưng cấu trúc Jack là phức tạp hơn. Jacks 380T được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày của chúng tôi là tương đối nhỏ, thường được sử dụng cho quy mô công nghiệp nặng, trạm điện. Jacks bảo trì xe là lựa chọn máy kích thủy lực hoặc phòng ngủ thêm jacks.