Jack Screw Jack là gì?

Một con vít nâng khóa cho bánh răng sâu như một đơn vị duy nhất, buộc trục vít quay, nhưng không dịch. Một đai ốc du lịch, gắn liền với tải, được điều khiển bởi vòng quay của vít nâng. Loại jack này là lý tưởng cho các ứng dụng mà không thể chứa một ống bảo vệ vít và tiết kiệm đủ không gian lắp.