Jack được trong bất kỳ phần nào của chiếc xe?

Nếu người dùng để thay thế lốp xe ô tô, nói chung gần với mặt lốp dầm có vị thế lớn lên, đây là vị trí các jack nâng đặc biệt, bạn có thể cho phép người dùng nhanh chóng thực hiện các công việc nâng.

Nếu người dùng không thể tìm thấy vị trí, sau đó bạn cần người dùng kiểm tra nhiều hơn một lần, tìm xe hỗ trợ cân bằng, đảm bảo một xe tổng thể cân bằng, thuận tiện cho việc thay thế lốp.